Loading
2014.10.27 13:23 - WINNER 교육전략

[수2 이론 43탄] 삼각함수와 보조선

 

                01. 삼각함수와 보조선을 시작하며…

 

  

 

          02. 보조선을 이용하는 경우

 

 

         03. 보조선을 이용한 문제 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 박진우 2015.08.09 17:37 신고

    즐겨찾기 해서 자주 보고 있습니다!!
    너무 유익한 정보네요 ^^ 감사합니다 ㅎㅎ

댓글을 입력하세요